Nutripunt

Nutripunt

Nutripunt is een moderne diëtistenpraktijk gevestigd in Gezondheidscentrum d’n Dippo. Naast Schimmert zijn er ook locaties in de regio Heerlen, Maastricht, Heuvelland en Westelijke Mijnstreek. Johan Bruijnen (diëtist en gezondheidswetenschapper) is de praktijkhouder van Nutripunt. Diëtiste Denise Mommers is namens Nutripunt werkzaam bij Gezondheidscentrum d’n Dippo.

Bij veel ziekten en aandoeningen speelt voeding een grote rol en kan het belangrijk zijn dat uw voeding aangepast wordt waardoor u zich beter gaat voelen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld kanker (zowel tijdens als na de behandelingsfase), diabetes, hart- en vaatziekten, te hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk, obesitas en overgewicht, COPD en andere longziekten, ondergewicht, ondervoeding, maag/darmproblemen, nierziekten, voedselovergevoeligheid en eetproblematiek.

We zijn deskundig in coaching bij leefstijlverandering en aanpassing van voeding en voedingsgewoontes bij gezondheid en ziekte. We kijken samen met u wat uw doelen zijn en wat u wil bereiken. We maken samen een plan en zo gaat het lukken om blijvende gedragsverandering en nieuwe (voedings)gewoontes te ontwikkelen. Bovendien werken we graag samen met de andere zorgverleners in Gezondheidscentrum d’n Dippo zodat we u zo optimaal mogelijk kunnen behandelen. Binnen de praktijk wordt gewerkt met moderne en geavanceerde apparatuur, waarmee niet alleen uw gewicht, maar ook uw lichaamssamenstelling, zoals vetpercentage, spiermassa en stofwisselingssnelheid gemeten kunnen worden.

Diëtetiek (dieetadvies) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat u recht heeft op 3 behandeluren per kalenderjaar. Vergoeding uit de basisverzekering gaat ten koste van het eigen risico. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen risico. Mocht hierna nog extra behandeltijd nodig zijn, dan wordt via de aanvullende verzekeringen vaak nog extra dieetadvisering vergoed. Vergoeding uit de aanvullende verzekering gaat niet ten koste van het eigen risico. Dieetadvisering voor chronische patiënten met bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten of COPD wordt volledig vergoed vanuit de ketenzorg. Deze vergoeding gaat ook niet ten koste van het eigen risico.

Denise is elke maandag in de even weken in d’n Dippo aanwezig. Een afspraak maken gaat gemakkelijk via de praktijkassistentes van Nutripunt (043-3632487). Uitgebreide informatie over de praktijk kunt u nalezen op onze website.