Oncologie

Oncologie

De afgelopen jaren is de zorg voor mensen met kanker bij steeds meer zorgprofessionals, ook buiten het ziekenhuis, op de kaart komen te staan. Binnen ons gezondheidscentrum hebben we flink aan de weg getimmerd om bij te kunnen dragen aan de zorg voor deze patiënten. Veel van onze zorgmedewerkers hebben post HBO-opleidingen, en bij- en nascholing gevolgd op het gebied van de zorg voor mensen met kanker. Hierdoor staat er binnen ons centrum een multidisciplinair paramedisch oncologieteam voor u en uw naasten klaar.

Ons oncologieteam bestaat uit:
– Michelle Dols, oncologiefysiotherapeute
– Denise Mommers, diëtiste
– Lieke Sprokel, ergotherapeute
– Stephanie Engels, podotherapeute

Alle therapeuten uit ons oncologieteam zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker op hun eigen vakgebied. De fysiotherapeuten kunnen u ondersteunen bij het verminderen van bewegingsbeperkingen, vermoeidheid, het bevorderen van spierkracht en het verbeteren van de conditie. De diëtist kan het eetpatroon, dat als gevolg van de kanker vaak in disbalans is geraakt, ombuigen. De ergotherapeute kan mensen die worstelen met extreme vermoeidheid leren om het leven op een andere manier te organiseren. De podotherapeut onderzoekt de aanwezigheid van huid-, nagel- of voetproblemen. Door de behandeling van kanker kunnen er namelijk voetproblemen ontstaan. Het doel van de behandeling is om de conditie van de voeten zo goed mogelijk te houden tijdens de behandeling van kanker.

De lijnen tussen de verschillende zorgverleners in ons centrum zijn kort. Onze zorgverleners werken nauw met elkaar samen om u te voorzien van de best mogelijke, op uw persoonlijke situatie afgestemde, zorg. Veel van deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekering. Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.