Visie en samenwerking

Visie en samenwerking

Bij Gezondheidscentrum d’n Dippo proberen we meer te zijn dan een verzamelgebouw voor diverse zorgverleners. Het doel is om onze patiënten van de best mogelijke zorg te kunnen voorzien en daar waar nodig en mogelijk gebruik te maken van de diverse zorgverleners die bij ons gevestigd zijn. De zorgverleners werkzaam bij ons stellen de patiënt centraal en zijn inhoudelijk gedreven.

Om als gezondheidscentrum te kunnen functioneren is een goede onderlinge samenwerking van groot belang. Samenwerken gaat echter niet vanzelf, hier dient continu in geïnvesteerd te worden. Om de samenwerking te verbeteren hebben we sinds ons bestaan hier flink in geïnvesteerd. Structureel vinden er overleggen plaats met het hele Dippo-team om zowel lopende, maar ook inhoudelijke zaken te bespreken. Daarnaast is er een samenwerkingsrichtlijn opgesteld, waarbij we onze manier van samenwerken hebben vastgelegd. Zo streven wij ernaar om bij interne doorverwijzing uw dossier zo volledig mogelijk aan de andere zorgverlener te overhandigen, natuurlijk alleen na uw goedkeuring. Zo hoeft u maar één keer uw gegevens door te geven en is de andere zorgverlener op de hoogte van uw hulpvraag en behandelhistorie. Ook proberen we goed op de hoogte te blijven van elkaars expertises. Nieuwe zorgverleners binnen ons gezondheidscentrum worden uitgenodigd een presentatie aan de overige zorgverleners te geven over hun eigen kennis en kunde. Verder vinden we het belangrijk om ook als eenheid naar buiten toe te treden. Daarom hebben we een gezamenlijk sponsor- en PR-beleid opgesteld.