Ergotherapiepraktijk Ergo 4 You

Ergotherapiepraktijk Ergo 4 You

Lieke Sprokel is eigenaar van Ergotherapiepraktijk Ergo 4 You. Het beroep ergotherapie is gericht op het dagelijks handelen. Een ergotherapeut kan worden ingeschakeld, wanneer activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan niet meer (volledig) lukken. Hieraan kan een bepaalde ziekte/aandoening ten grondslag liggen, zoals reuma, artrose, fibromyalgie, beroerte, ADHD of autisme. Maar soms is de reden waarom activiteiten niet meer naar tevredenheid lukken, iets minder duidelijk. Ook dan kunt u bij een ergotherapeut terecht! Om allerlei redenen kan iemand problemen ervaren bij dagelijkse activiteiten. Een ergotherapeut bekijkt dan samen met de cliënt hoe de activiteiten, die voor de cliënt belangrijk zijn, weer zo goed mogelijk kunnen worden opgepakt. Een ergotherapeut gaat vooral praktisch te werk en bekijkt naast de beperkingen ook naar de mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving. Deze cliëntomgeving kan betrekking hebben op de leefomgeving van de cliënt (op school, thuis of op het werk), maar kan ook betrekking hebben op naaste mensen van de cliënt (zoals ouders, overige familie, collega’s, medescholieren of hulpverleners). Ergo 4 You levert zorg op maat en streeft hiermee naar meer zelfstandigheid en een betere kwaliteit van leven voor de cliënt.

Ergotherapiepraktijk Ergo 4 You bestrijkt met 1 locatie in Zuid-Limburg een groot behandelgebied. Vanuit de locatie in Schimmert (Gezondheidscentrum D’n Dippo) worden behandelingen in de praktijk of aan huis uitgevoerd (afhankelijk van de hulpvraag). Aan huis behandelingen zijn mogelijk, in de hele regio Heuvelland, Mergelland, Parkstad en Westelijke Mijnstreek.

Ergotherapie is sinds 2006 opgenomen in het basispakket. Dit betekent dat iedereen recht heeft op 10 uur ergotherapiebehandeling per kalenderjaar, ongeacht de ziektekostenverzekering. Sommige verzekeraars hebben ergotherapie ook opgenomen in hun aanvullende verzekeringen bijvoorbeeld voor kinderen of mantelzorg. Via uw zorgverzekeraar kan hierover nadere informatie worden verkregen. Specialisaties binnen Ergo 4 You zijn: hersenletsel, dementie, reumatische aandoeningen, COPD, geriatrie, oncologie en laatste levensfase. U kunt zowel met, als zonder verwijzing van uw huisarts of specialist een afspraak maken.

Op woensdagmiddag en donderdagochtend is Ergo 4 You in d’n Dippo aanwezig. Uitgebreide informatie over Ergo 4 You vindt u hier. U kunt onderstaande contactgegevens gebruiken indien u een afspraak wilt maken bij Ergo 4 You.

Mail: liekesprokel@ergo-4-you.nl
Telefoon: 06-19951521